Tikimės kas dieną čia rasite vis daugiau informacijos…

Šis puslapis padarytas su viltimi, kad galėsime pasidalinti informacija su Jumis, kad atsirastų bendravimas tarp mūsų valdybos ir sodinikų bendrijos narių.

Taip skelbti naudingą informaciją vieni kitiems. Tikime kad pavyks padaryti galimybę Jums skelbti skelbimus ir rasti jus dominančią informaciją. Juk mus sieja panašios problemos ir džiaugsmai.

SB Neris pradžia

Valų kaimą vėl saugo kryžius

Kiekvienas Žmogus, ieškodamas gyvenimo prasmės, užtarimo, išsigelbėjimo, pasitiki Dievo meile ir gailestingumu. Lietuva – Švenčiausiosios Mergelės Marijos Žemė, kur tikėjimas mus visus ypač suvienija.

Gyvename vienoje gražiausių Trakų rajono vietovių – Valų kaime. Šalia Neris ir Saidės upelis, keturi ežerai, Stirnių piliakalnis. O ir sostinė – Vilnius –čia pat. Tuo iš tiesų džiaugiamės.

Neris ir jos siauras pakrantės ruožas su sodybomis, akmenimis upėje, šaltiniais ir pievomis – tai saugoma Neries regioninio parko teritorija. Upės pakrantėje guli mitologinis akmuo Dvylas – Dzvil. Prie jo buvo ir akmuo, pavadintas Vol, kuris buvo suskaldytas tvarkant upės vagą. Žodis Dvylas reiškia Žalas jautis , o Vol – slavų kalboje reiškia – darbinis jautis. Taigi manoma, kad Valų kaimo pavadinimas yra kilęs nuo šių žodžių.

Senąjį Valų kaimą arčiau prie upės „prispaudė“ sodų bendrijos. Dabartinėje kaimo teritorijoje – net trys Sodų bendrijos ir Valų kaimo bendruomenė „Neris“. Čia registruota virš 310 gyventojų, nors realiai gyvena – dvigubai daugiau. Šiuo metu Valuose belikę 17 senųjų sodybų, bet mes nepamirštame mūsų kaimo senbūvių – Juzefos Leščinskajos, Genės Kasperovič, Henriko Leščinskio, Jono Radzevičiaus ir kitų.

Anksčiau Valų kaimas buvo prie pat Neries upės, kur dabar yra Kranto gatvė. Ten ir buvo pastatytas Pirmasis kaimo kryžius. Maždaug prieš 30 metų, kai steigėsi sodų bendrijos, kiek toliau nuo Neries, dabartinėje Klevų gatvėje, buvo pastatytas Antrasis kryžius, kurio jau 10 metų kaip nebelikę.

Laikui bėgant Valų kaimas ir sodų bendrijos plėtėsi link Grigiškių. Į kaimą kėlėsi daug jaunų šeimų iš Vilniaus. Naujieji gyventojai ir kaimo senbuviai susibūrė ir prieš 5 metus įkūrė Valų kaimo bendruomenę „Neris“, kuriai pirmininkauja Elžbieta Ščitienė. Pirmininkės ir kitų narių iniciatyva buvo iškeltas vienas svarbiausių uždavinių – kad Valų kaimą vėl saugotu kryžius. Kaimo senbuviai mums pritarė, visi bendruomenės nariai palaikė, vyko daug derinimų, svarstėme kokią vietą parinkti ir štai šiandien jau turime Valų kaimo kryžių.

Jis pastatytas Valų kaimo bendruomenės „Neris“, sodų bendrijų narių, Seimo narės Dangutės Mikutienės, Gelenos Drungilienės, Trakų merės Editos Rudelienės, seniūno Vyto Rukšėno, Lentvario gimnazijos direktoriaus Jono Kietavičiaus, kaimo gyventojų ir kitų aukotomis lėšomis. Didelį dėkingumą šiandien reiškiame Trakų urėdijai ir urėdui Vygandui Mierkiui, Lentvario girininkui Stasiui Miliauskui, kurie skyrė medieną kryžiaus gamybai. Statant kryžių padėjo Vievio automagistralės direktorius Vladislovas Molis.

Na, o – svarbiausia žmonės, kurių rankomis buvo pagamintas ir pastatytas kryžius. Ačiū tariame autoriui – meistrui, medžio drožėjui – Nikolajui Ščevinskiui, iniciatoriams – statytojams, tvarkytojams – Danutai  ir Jonui Radzevičiams, Vandai ir Henrikui Leščinskiams, Galinai ir Vasilijui Apiševams, Viktorui Ščitui, Nadiai Jodkienei ir kitiems.

Gegužės 10 dieną atėjo laikas garbingoms iškilmėms – pašventinti Valų kaimo kryžių. Į šventę susirinko virš šimto Valų kaimo gyventojų bei sodininkų. Atskubėjo bei sveikinimo žodžius tarė garbūs svečiai: Seimo narė Dangutė Mikutienė ir jos padėjėja Gelena Drungilienė, Trakų rajono merė Edita Rudelienė, Lentvario seniūnijos seniūnas Vytas Rukšėnas, Lentvario gimnazijos direktorius Jonas Kietavičius, Lentvario girininkas Stasys Miliauskas. Visus susirinkusius pasveikino laikinai einantis Valų kaimo bendruomenės „Neris“ pirmininko pareigas Vytautas Navickas. Jis papasakojo apie mūsų kaimą bei nušvietė visą kryžiaus kelią, pristatė Valų kaimo gyventoją – kryžiaus drožėją Nikolajų Ščevinskį. Valų kaimo vaikai visi kartu padainavo dainą „Aleliuja“. Šventinimo apeigas atliko Grigiškių Šventosios Dvasios parapijos klebonas Andžej Andžejevski. Kunigas kartu su parapijiečiais meldėsi dviem kalbomis – lietuviškai ir lenkiškai. Vienuolės Viktorija ir Lucija kartu su mergaitėmis pagiedojo kelias giesmes. Ceremoniją visi užbaigėme skambia daina „Viešpaties lelija“ ir bendra nuotrauka.

Valų kaimo kryžius – mūsų kaimo gyventojų santarvės ir gerovės simbolis.

Valų kaimo bendruomenės „Neris“ valdyba