AKTUALIJOS

Ledai pajudėjo. Ketveri metai, dažnai rodės, beviltiškų pastangų, badymo nosimi į problemos esmę, viliuosi, pradeda duoti vaisių.

Vyriausybė lygiai prieš 20 metų liepė skubiai suregistruoti sodininkų bendrijų generalinius planus Teritorijų planavimo dokumentų registre ir jais vadovaujantis matuoti sodų slypus.

Tai padaryta nebuvo. Sodų sklypai dažniausiai buvo matuojami pagal faktines ribas, todėl „numatuojami” į šalį, „užmatuojami” ant kaimynų arba valstybinės žemės, šitaip mažne kiekvieną sodininką paverčiant potencialiu žemgrobiu, o sodininkų bendrijas – žemėtvarkos labirintais.

Mus – teisybės ieškotojus – dažniausiai tikindavo, kad daugybės planų neišliko, nors bendrija po bendrijos nagrinėjamos problemos rodė, kad visi jie yra, tik Nacionalinė žemės tarnyba, kaip velnias kryžiaus, baidosi šiuos planus pripažinti, nes šitaip pripažintų per 20 metų padarytas klaidas.

Dabar, kai planus nutarta inventorizuoti, tikiuosi ir kito žingsnio – jų įteisinimo. Tačiau dar vienas klausimas tebėra neatsakytas: kas mokės už naujus nepigius matavimus ir klaidų atitaisymą? Vėl sodininkai?

2016-04-15
NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA INVENTORIZUOJA SODININKŲ TERITORIJŲ PLANINĘ DOKUMENTACIJĄ

Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) specialistai pradėjo mėgėjų sodo teritorijų išplanavimo projektų (generalinių planų) originalų ir jų kopijų inventorizaciją pagal NŽT turimus duomenis ir NŽT archyvus. Tokia sodininkų bendrijų dokumentacijos inventorizacija ir sutvarkytų bylų surašymas leis sumažinti ar išvengti neatitikčių, nesusipratimų ir dviprasmybių, sprendžiant žemės tvarkymo klausimus mėgėjų sodo teritorijose.

NŽT jau pradėtas pildyti Sodininkų bendrijų generalinių planų ir jų apskaitos žurnalas, kuriame fiksuotais duomenimis bus remiamasi priimant vienus ar kitus sprendimus. Sodininkų bendrijų atstovams ši NŽT iniciatyva buvo pristatyta vakar vykusiame susitikime-diskusijoje.

Diskusiją vedė laikinai einanti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas Aušra Kalantaitė. Aptariant pagrindinius sodų bendrijų planų generalinių planų inventorizavimo klausimus, laikinoji NŽT direktorė Aušra Kalantaitė pristatė priemones, kurių imtasi organizuojant skyriuose saugomų mėgėjų sodo teritorijų, esančių jų administruojamose teritorijose, išplanavimo projektų (generalinių planų) inventorizaciją bei sutvarkytų bylų apskaitą.

Diskusijoje, be NŽT atstovų, dalyvavo ir Žemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento Nekilnojamojo turto kadastro, geodezijos ir kartografijos skyriaus vedėjas Vytautas Paršeliūnas, Lietuvos geodezininkų ir matininkų sąjungos atstovas Tomas Juozapavičius, Kauno susivienijimo „Sodai“ pirmininkas Romualdas Šeštakauskas, sodų bendrijos „Žaluma“ pirmininkas Jevgenijus Maikovas, Lietuvos Respublikos Seimo atstovas Valentinas Grumbinas.

Šiuo metu Lietuvoje yra beveik 1500 veikiančių sodininkų bendrijų, iš kurių maždaug trečdalis yra Vilniaus mieste ir Vilniaus rajone. Didžiausia sodininkų bendrija „Dituva“, veikianti kaip sodininkų bendrijų kompleksas, NŽT duomenimis, yra įsikūrusi Klaipėdos rajone ir užima net 606 ha plotą. Palyginti didžiausia Vilniaus mieste veikianti sodininkų bendrija „Ąžuolas“ užima 87 ha plotą. Mažiausiai sodininkų bendrijų yra Molėtų, Palangos, Skuodo ir Šilalės rajonuose.

http://www.nzt.lt

Parašykite komentarą