Dėl sodininkų bendrijų įstatymo 6 str. ir 20 str. pakeitimo įstatymo projekto

Informuojame savo narius, kad šiuo metu LR Seimo komitetuose yra svarstomas Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo Nr. IX-1934 6 ir 20straipsnių pakeitimo įstatymo projektas.Lietuvos sodininkų draugija, atstovaudama sodininkus LR Seime, nepritarė…

Continue ReadingDėl sodininkų bendrijų įstatymo 6 str. ir 20 str. pakeitimo įstatymo projekto

Balandžio 1 d. įvyko pakartotinis ataskaitinis Susivienijimo narių susirinkimas

Informuojame, kad š.m. balandžio 1 d. įvyko pakartotinis ataskaitinis Susivienijimo narių susirinkimas, kuriame buvo patvirtinta: Susivienijimo 2022 metų veiklos ataskaita, 2022 metų revizijos komisijos ataskaita, 2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei…

Continue ReadingBalandžio 1 d. įvyko pakartotinis ataskaitinis Susivienijimo narių susirinkimas

KAIP ĮTEISINTI GRĘŽINĮ, KAI
NEREIKIA LEIDIMO NAUDOTI
POŽEMINIO VANDENS IŠTEKLIUS?

Informuojame, kad Aplinkos ministras patvirtino Žemės gelmių registre neregistruotų gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo tvarkos aprašo ir Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašo pakeitimus, kurie numato palengvinimus gyventojams. Tais atvejais, kai…

Continue ReadingKAIP ĮTEISINTI GRĘŽINĮ, KAI
NEREIKIA LEIDIMO NAUDOTI
POŽEMINIO VANDENS IŠTEKLIUS?