Balandžio 1 d. įvyko pakartotinis ataskaitinis Susivienijimo narių susirinkimas

Informuojame, kad š.m. balandžio 1 d. įvyko pakartotinis ataskaitinis Susivienijimo narių susirinkimas, kuriame buvo patvirtinta: Susivienijimo 2022 metų veiklos ataskaita, 2022 metų revizijos komisijos ataskaita, 2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei  2023 metų pajamų – išlaidų sąmata. Visi šių dokumentų projektai Jums buvo pateikti kartu su pranešimu apie susirinkimą.
Taip pat informuojame, kad nario mokestis Susivienijimui liko toks pats kaip ir pernai, t.y. sodininkų bendrijoms – 2 Eurai nuo vieno bendrijos nario, fiziniams asmenims – 10 Eurų.Kaip nustatyta anksčiau, nario mokestis turi būti sumokamas iki einamųjų metų liepos 1 d.

Pagarbiai
Vilniaus susivienijimo “Sodai” Pirmininkas Romasis Vaitekūnas tel. (8-5) 2 62 54 83 mob. 8 612 79253 el. paštas: vilniaussodai@gmail.com, www.vilniaussodai.lt 

Parašykite komentarą