Dėl neprivatizuotų (neįsigytų) sodo sklypų

Informuojame, kad 2022 m. gruodžio 20 d. LR Seimas priėmė Žemės reformos įstatymo Nr. I-1607 15 straipsnio pakeitimo įstatymą. Jame numatyta, kad fiziniai asmenys iki 2023 m. rugsėjo 30 d. turi teisę įsigyti jiems paskirtus sklypus, jei už juos nebuvo įmokėtos įmokos. Jei asmuo nepradės išsipirkimo procedūros nuo 2023 m. spalio 1 d. tokie sklypai pereis laisvos žemės fondui.

Ši įstatymo pataisa negalioja tiems asmenims, kurie jau yra kreipęsi dėl žemės sklypo įsigijimo, yra sumokėję pinigus, bet dar neužbaigę įsigijimo procedūrų.

Taip pat įstatyme numatyta, kad institucija, priimanti sprendimus parduoti valstybinę žemę, privalo ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos raštu (registruotąja pašto siunta) informuoti asmenis apie galimybę įsigyti asmeninio ūkio žemę ir apie tai, kad asmuo, pageidaujantis pasinaudoti šia galimybe, turi ne vėliau kaip iki 2023 m. rugsėjo 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) teritoriniam padaliniui pateikti prašymą dėl valstybinės žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo.

Jeigu raštu (registruotąją pašto siunta) informuoti asmenų nėra galimybių dėl to, kad jie mirę ir nėra žinomi jų įpėdiniai arba piliečiai (jų įpėdiniai) yra išvykę ar pakeitę gyvenamąją vietą ir nežinomi jų gyvenamosios vietos adresai, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys informuoja asmenis (jų įpėdinius) visuomenės informavimo priemonėmis – ne vėliau kaip iki 2023 m. balandžio 1 d. vietiniame laikraštyje (jeigu toks atitinkamos savivaldybės teritorijoje nėra leidžiamas, – regioniniame laikraštyje) ir Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje, paskelbdamas: asmenų (jų įpėdinių) vardus ir pavardes (jeigu mirusių asmenų įpėdiniai nėra žinomi, paskelbiami mirusių asmenų vardai ir pavardės); informaciją apie galimybę įsigyti asmeninio ūkio žemę ir apie tai, kad asmuo, pageidaujantis pasinaudoti šia galimybe, turi ne vėliau kaip iki 2023 m. rugsėjo 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui pateikti prašymą dėl valstybinės žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo, ir apie Žemės reformos įstatymo 15 straipsnio 11 dalyje numatytas šių veiksmų neatlikimo teisines pasekmes.

Jei Jūsų bendrijoje yra tokių sklypų ir žinote jų savininkus, galite juos informuoti apie įsigaliojusią tvarką ir paraginti, kuo greičiau pradėti sklypo įsigijimo procedūras.

Pagarbiai
Lietuvos sodininkų draugijosirVilniaus susivienijimo “Sodai”

Pirmininkas Romasis Vaitekūnas

mob. 8 612 79253

Parašykite komentarą