D Ė M E S I O SB „NERIS“ NARIAI

D Ė M E S I O  SB „NERIS“ NARIAI

Sodininkų bendrija „Neris“ valdyba šaukia eilinį visuotinį susirinkimą, kuris įvyks Grigiškių seniūnijoje Vilniaus g. 6, LT-27101 Grigiškės, 

2019 m. balandžio 18 d. 16.00 val.

Nesusirinkus reikiamui 260 skaičiui narių (kvorumui) įstatymo nustatyta tvarka pakartotinis ataskaitinis susirinkimas įvyks: Valų km. Smėlio ir Kranto g gale poilsiavietėje prie Neries upės.

2019 m. gegužės 4 d. (šeštadienis) 09.00 val.

Susirinkimo dienotvarkė: www.sbneris.lt skelbimų lentose. Prašome teikti siūlymus ir pageidavimus susirinkimui. Norintys išsipirkti laisvos Valstybinės žemės prie savo sklypo iki 4 arų prašome iki susirinkimo pradžios pateikti prašymus valdybai.

SUSIRINKIMO DIENOTVARKĖ:

  • Susirinkimo sekretoriaus ir pirmininko rinkimai.
  • Sodininkų bendrijos „Neris“ valdybos pirmininko ataskaita.
  • Revizijos komisijos 2018 m. ataskaita ir 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  • Vandentiekio komunikacijos.
  • Gatvių remontas.
  • Sodininkų bendrijos „Neris“ nario mokesčio dydžio nustatymas.
  • Valstybinės žemės užėmimas, geodeziniai (kadastriniai) matavimai.
  • Kiti einamieji klausimai.

Apie susirinkimą paskelbta sb „Neris“ skelbimų lentose, www.sbneris.lt

Turėti nario pažymėjimą.                                                       2019-04-04

SB „Neris“ valdyba.

Parašykite komentarą