GĖLO POŽEMINIO VANDENS GAVYBOS GRĘŽINIŲ ĮTEISINIMAS

Įsigaliojo nuo 2022 m gegužės 1 d.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6c237bf2598511ecacf0d54306d0ca27?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=c3ad7239-e274-441e-b2d2-8a74c4606143

Daugiau apie gręžinių legalizavimą Gręžinių įteisinimas | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (lrv.lt)

Lietuvos sodininkų draugijos ir Vilniaus susivienijimo “Sodai”Pirmininkas Romasis Vaitekūnas

Parašykite komentarą