Nuo sausio 1 d. įsigaliojo dvinarė rinkliava už atliekų surinkimą ir tvarkymą

Nuo sausio 1 d. įsigaliojo dvinarė rinkliava už atliekų

surinkimą ir tvarkymą

 

 

       Dvinarė vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą – tai Trakų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 2 d.  sprendimu Nr. S1-222 nustatyta privaloma įmoka, galiojanti Trakų rajono savivaldybės teritorijoje. Vietinė rinkliava nustatoma visiems Savivaldybės komunalinių atliekų turėtojams. Rinkliavos mokėtojų registravimą nuo 2018 m. sausio 1 d. organizuoja ir tvarko Trakų rajono savivaldybės administracija.

Rinkliava įvesta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 20 d. nutarimo Nr. 384 redakcija).

    Vietinės rinkliavos dydžius, susidedančius iš dviejų dedamųjų – pastoviosios ir kintamosios,  patvirtino Savivaldybės taryba:

1. Pastovioji (abonentinė) Vietinės rinkliavos dalis Trakų rajono gyventojams priklausys nuo nekilnojamojo turto objekto paskirties ir ploto (žr. VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIAI), taikant priimtus tarifus. Maksimalus apmokestinamas gyvenamosios paskirties objektų plotas yra 100 m2 bendro ploto. Ši įmokos dedamoji nustatyta tokia, kad padengtų pastoviąsias sąnaudas, susijusias su komunalinių atliekų tvarkymu.

2. Kintamoji Vietinės rinkliavos dalis Trakų rajono gyventojams priklausys nuo konteinerių ištuštinimo dažnio ir konteinerių tūrio. Visi buitinių atliekų konteineriai Trakų rajone yra paženklinti specialiu kodu, kuris automatiniu būdu leis matyti kiek, kieno ir kokio dydžio talpos konteineris buvo ištuštintas.

 

Metinis Vietinės rinkliavos dydis nustatomas nurodytą dydį (konkrečiai nekilnojamojo turto objektų kategorijai) padauginus iš nekilnojamojo turto apmokestinamo bendrojo ploto arba iš nekilnojamojo turto objektų skaičiaus (gyventojų naudojamiems garažų ir sodų paskirties objektams, netinkamiems naudoti objektams).

 

tarifai-84892

(padidinkite paspaudus)

Paaiškinimas:

* – parametro dydis nustatomas atsižvelgiant į mišrių komunalinių atliekų susidarymo normas: kg/m2 arba kg/objektui arba kg/gyv.

       Vietinės rinkliavos kintamoji dedamoji nekilnojamo turto objektams, kurie naudojasi individualiais konteineriais:

1,0

Eur už 140 l talpos konteinerio ištuštinimą

2,0

Eur už 240 l talpos konteinerio ištuštinimą

5,9

Eur už 750 l talpos konteinerio ištuštinimą

8,0

Eur už 1100 l talpos konteinerio ištuštinimą

36,5

Eur už 5000 l talpos konteinerio ištuštinimą

*Kolektyviniai konteineriai – juridinių ir fizinių asmenų (Vietinės rinkliavos mokėtojų) bendrai naudojami komunalinių atliekų surinkimo konteineriai.

*Individualūs konteineriai – juridiniam ar fiziniam asmeniui (komunalinių atliekų turėtojui) individualiai priskirti ir naudojami komunalinių atliekų konteineriai, į kuriuos komunalines atliekas šalina tik konkretus komunalinių atliekų turėtojas.

 

APMOKĖJIMAS. Mokėjimo pranešimus už komunalines atliekas Trakų rajono savivaldybės administracija siųs metų pradžioje – vasario-kovo mėnesį, už visą 2018 m. laikotarpį. Mokėjimo pranešime bus pateikiami apmokėjimo kvitai su brūkšniniais kodais, kurie suteiks galimybę sąskaitą už komunalines atliekas apmokėti dalimis (ketvirčiais) arba visą sumą iš karto. Įmokas bus galima sumokėti bankiniu pavedimu į komunalinių atliekų rinkliavos surenkamąją sąskaitą, kuri bus nurodyta mokėjimo pranešime (mokėjimo paskirtyje nurodžius mokėtojo kodą, kuris bus pateikiamas mokėjimo pranešime), AB Lietuvos paštas ir „PayPost“ skyriuose bei „Maxima“ kasose ir UAB „Perlo paslaugos“ loterijos terminaluose.

Svarbu paminėti, kad gyventojai negalės atsiskaityti pasinaudodami atsiskaitymo knygelėmis!

Gyventojai, norintys gauti mokėjimo pranešimą tik elektroniniu paštu, turi apie tai pranešti komunalinesatliekos@trakai.lt.

Pasikeitus NT objekto savininkui, prašome nurodytu kontaktiniu el. pašto adresu (komunalinesatliekos@trakai.lt) atsiųsti VĮ Registro centro išrašo kopiją, įrodančią naujo savininko nuosavybės teisę, taip pat, tai galite padaryti išrašo kopiją pristatydami į Trakų rajono savivaldybės administraciją, 309 kab. 

2017 m. komunalinių atliekų išvežimo ir tvarkymo mokestį, sąskaitas ir skolas administruoja UAB Ecoservice.

 

 

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI:

 

Gyvenu vienas,  kiek turėsiu mokėti?

Komunalinių atliekų išvežimo įmoka priklauso nuo NT objekto ploto. Gyventojų skaičius NT objekto įmokai reikšmės nesuteikia.

 

Nusipirkau naują butą/namą/sodo namelį, esu naujasis savininkas, kaip sudaryti sutartį dėl komunalinių atliekų išvežimo?

Nuo 2018 m. sausio 1 d. sutarčių komunalinių atliekų išvežimui sudaryti nebereikia, kadangi yra apmokestinami visi nekilnojamojo turto objektų savininkai. Įsigijus ar paveldėjus NT objektą, naujasis savininkas arba jo įgaliotas asmuo, privalo Trakų rajono savivaldybės administracijai pateikti Nekilnojamojo turto Registrų centrinio duomenų banko išrašą, kuriame nurodyti visi NT objekto duomenys su savininko nuosavybės teise. Tai galima padaryti NT Registro centrinio duomenų banko išrašą atsiuntus el. paštu komunalinesatliekos@trakai.lt, arba pristačius Trakų rajono savivaldybės administracijai, Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriui, 309 kab.

 

Gyvenu individualiame name, ar galiu mažinti/didinti komunalinių atliekų išvežimo dažnį?

Gyventojai, norintys koreguoti komunalinių atliekų išvežimo skaičių per mėnesį, gali užpildyti prašymo formą (žemiau, 4 forma) ir atsiuntus el. paštu komunalinesatliekos@trakai.lt arba pateikti Trakų rajono savivaldybės administracijos Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriui, 309 kab.

Noriu pakeisti aptarnavimo konteinerių dydį, kur kreiptis?

Trakų rajono savivaldybės administracija, Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyrius, 309 kab. arba užpildžius prašymo formą (žemiau, 5 forma) ir atsiuntus el. paštu komunalinesatliekos@trakai.lt. Konteineriai pristatomi ir pakeičiami nemokamai.

Kaip reikės mokėti už nekilnojamo turto objektą, kuriame negyvenama arba nevykdoma veikla?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu ir Trakų rajono tarybos sprendimu, Trakų rajono savivaldybės gyventojai gali būti atleidžiami tik nuo kintamosios dalies. Pastoviosios dalies įmoka yra privaloma.

NT objekto savininkas, pateikęs Trakų rajono savivaldybės administracijos Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriui (komunalinesatliekos@trakai.lt) prašymą (žemiau, 1 forma) atleisti nuo kintamosios dalies ir jame nurodęs laikotarpį, kuriuo objekte nebus gyvenama (ne mažiau nei 3 mėnesiai), bus atleidžiamas nuo kintamos dedamosios dalies tam laikotarpiui, tačiau laikotarpio pabaigoje privalės pristatyti pažymą iš elektros energijos tiekėjo, kad nekilnojamojo turto objekte per prašomą laikotarpį nesunaudota daugiau kaip 45 kWh elektros energijos.

Kaip mokėti už nekilnojamo turto objektą, kuris yra sugriautas, sudegęs?

Pristačius Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pažymą (jeigu nekilnojamo turto objektas yra sudegęs) ir Statinio (–ių) techninės priežiūros patikrinimo aktą (jeigu nekilnojamo turto objektas yra netinkamas naudoti/gyventi ar fiziškai sunaikintas).

Kur kreiptis, jei pagal grafiką iš individualių valdų   neištuštinti komunalinių atliekų konteineriai?

Praneškite UAB ,,Ecoservice projektai“ tel.  8 528 55395  arba Trakų rajono savivaldybės administracijos Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriui tel. 8 528 41225.

Papildomai informacijai gauti galite kreiptis elektroniniu paštu komunalinesatliekos@trakai.lt  bei telefonu (8 528) 41 225. 

 PRAŠYMŲ FORMOS

1. Prašymo forma atleisti nuo kintamos vietinės rinkliavos dedamosios mokėjimo

2. Prašymo forma mokėjimo pranešimui gauti elektroniniu paštu

3. Prašymo forma sugadinto/netinkamo naudoti konteinerio keitimui

4. Prašymo forma komunalinių atliekų konteinerio ištuštinimo dažnio keitimui

5. Prašymo forma komunalinių atliekų konteinerio talpos keitimui

6. Prašymo forma komunalinių (butiinių) atliekų konteineriui suteikti

7. Prašymo forma visų rūšių konteineriams suteikti

Parašykite komentarą